2011-03-03 09:11Pressmeddelande

Pressmeddelande från Svenska barnboksinstitutet 3 mars 2011

Aktuell nordisk barnlitteraturforskning är resultatet av ett nordiskt samarbete mellan barnboksinstituten i Danmark, Finland, Norge och Sverige och innehåller 17 vetenskapligt granskade artiklar presenterade vid en nordisk forskarkonferens som ägde rum i Stockholm 2010.

I publikationen framträder en rad centrala problemställningar i nordisk och internationell barnlitteraturforskning. Dessa speglas i texter om genre, genus, intermedialitet, litteraturhistoria, barnlitterär estetik, kritik och teori, barndomsföreställningar i barnlitteraturen, kanonisering och barnlitteraturen i skenet av globaliseringen under rubriker som ”Medelklassens buspojkar”, ”Terror i tvillingtårnene – dystopi og ironi? 9/11”, ”Er fagbøger en del af børnelitteraturen?” och ””Glokal” litteraturhistoria – på väg mot en omvärdering av finlandssvensk barnlitteratur”.

Samtidigt speglas forskningens förankring i en nordisk och internationell kontext. Aktuell nordisk barnlitteraturforskning kan förhoppningsvis ligga till grund för fortsatt forskningsutbyte och diskussioner inom det barnlitterära forskningsområdet samt fungera som kurslitteratur inom såväl högskola som universitet.

Publikationen är en samproduktion mellan de nordiska barnboksinstituten i Danmark, Finland, Norge och Sverige och ges ut som specialutgåva av tidskrifterna Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning, Nedslag i børnelitteraturforskningen och BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics. Aktuell nordisk barnlitteraturforskning kan beställas från respektive lands barnboksinstitut, den finns också tillgänglig Open Access på www.sbi.kb.se/barnboken och www.childlitaesthetics.net

Redaktionsrådet har bestått av representanter från de fyra nordiska barnboksinstituten.

Kontakt:
Lillemor Torstensson, redaktör, Svenska barnboksinstitutet, tel. 08-54 54 20 51, 0704-80 49 94, lillemor.torstensson@sbi.kb.se
Jan Hansson, chef, Svenska barnboksinstitutet, tel. 08-54 54 20 55, e-post: jan.hansson@sbi.kb.se

Kontakt vid de nordiska barnboksinstituten:
Nina Christensen, Centerleder, Center for Børnelitteratur, tel. + 45 8888 9375, e-post: nc@dpu.dk (Danmark)
Maria Ihonen, chef, Finlands barnboksinstitut, tel. +358 3 3141 8411, e-post maria.ihonen@lastenkirjainstituutti.fi (Finland)
Kristin Ørjasæter, direktør Norsk barnebokinstitutt, tel. +47 23 27 63 62, e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no (Norge)

 

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.