2010-03-09 08:58Pressmeddelande

Pressmeddelande från Svenska barnboksinstitutet 9 mars 2010

År 2009 utkom 1750 barn- och ungdomsböcker i Sverige. För första gången sedan år 2000 minskar utgivningen. Men de svenska ungdomsböckerna ökar i antal! Många böcker berör mörker på olika sätt, de söta bilderböckerna får en dos japansk kawaii, det svåra är verkligen svårt och det starka står gestalterna själva för i barn- och ungdoms-boksutgivningen 2009. Det konstaterar Svenska barnboksinstitutet i sin årliga översikt Bokprovningen.

Med rubriken ”Olika nyanser av svart – sött, svårt och starkt” försöker årets Bokprovning fånga några av huvuddragen i utgivningen som är ett visuellt och ämnesmässigt mörkt utgivningsår. Många böcker handlar om mörkret, om natten och om ritualer kring att gå och lägga sig och om sömnens våndor. Mörkret som spökar i varje individs inre gestaltas. Mörkervarelserna, monstren och vampyrerna, är inte alltid onda eller farliga. De är ibland själva rädda eller behöver räddas och skildras inte sällan som snälla och rentav gulliga.

En växande trend de senaste åren, främst i bilderböcker, är förekomsten av söta djur och djurungar, bedårande älvor och rosa Barbiedocksprinsessor.  Synen på vad som är sött eller inte varierar naturligtvis och länge har det söta ansetts som suspekt men i kölvattnet efter den japanska manga-boomen har begreppet kawaii, som är mycket utbrett i Japan, vunnit inträde och viss legitimitet på den internationella barnboksmarknaden, nu kanske även i Sverige. Kawaii betyder gulligt eller sött på japanska och har blivit en hel kultur med intagande, söta, gulliga illustrationer på allt från tapeter till officiell samhällsinformation.

Det svåra är verkligen svårt i barn- och ungdomslitteraturen. Dödsskjutningar, ungdomar som dödar ungdomar, hedersmord, våldtäkter, misshandel, människosmuggling, mobbning och andra allvarliga brott förekommer. Det starka står de unga gestalterna för i årets böcker. De tvingas till styrka, såväl psykisk som fysisk, på grund av omständigheter de inte råder över.

1750 barn- och ungdomsböcker utkom i Sverige 2009 och det innebär att barn- och ungdomsboksutgivningen för första gången sedan år 2000 minskar. 2008 utgavs 1821 barn- och ungdomsböcker. Den svenska utgivningen ökar dock och det är främst ungdomsböckerna som ökar. Minskningen återfinns bland översättningar av faktaböcker och tecknade serier (japansk manga), däremot ökar de översatta bilderböckerna. Engelskan är fortfarande det språk varifrån översättningarna i första hand hämtas, 61 procent.

www.sbi.kb.se finns mer information om trender, tendenser, analyser och statistik över 2009 års utgivning av böcker för barn och ungdomar i Sverige.

Bokprovningen är ett samarbete mellan Svenska barnboksinstitutet (Sbi) Stockholms stadsbibliotek (SSB) och Regionbibliotek Stockholm. Öppna föreläsningar genomförs i Stockholm, Kalmar, Malmö och Visby. 11 mars genomförs Debutantdagen.

Information:
Lillemor Torstensson, tel 08-54 54 20 51, 0704-80 49 94, lillemor.torstensson@sbi.kb.se
Jan Hansson, 08-54 54 20 55, 070-722 58 01 jan.hansson@sbi.kb.se
Marta Hedener, 08-54 54 20 63, marta.hedener@sbi.kb.se
Cecilia Östlund, 08-54 54 20 64, cecilia.ostlund@sbi.kb.se

Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, 113 22 Stockolm info@sbi.kb.se, www.sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.