2018-03-01 13:00Pressmeddelande

Programmet klart till Bokprovning 2018

null

Nu är programmet för årets Bokprovning klart! 2017 års utgivning av barn- och ungdomsböcker presenteras genom fördjupningar i särskilda teman och statistik. I år tittar vi också bakåt på de 25 år som gått sedan Bokprovningens första dokumentation.

Årets gästföreläsare är Ann Steiner, forskare i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet. Hon kommer att tala om den digitala utgivningen av barn- och ungdomslitteratur 2017.

I övriga föreläsningar tittar vi på hur samtiden avspeglas i 2017 års utgivning, vi besöker de djupa skogarna och ser vad som döljer sig där, undersöker vad debutanterna egentligen skriver om samt tar ett större grepp om siffrorna och statistiken. Och så svarar vi förstås på den ständiga frågan: Har utgivningen fortsatt att öka?

Allt om Bokprovningen finns på www.sbi.kb.se/bokprovning. Programmet i Stockholm ges i år på ABF-huset den 21 mars kl. 13–16. Obligatorisk anmälan sker via den här länken. Fri entré.

Dokumentationen med statistik och analys över 2017 års utgivning släpps kl. 13.00 den 21 mars.

Arrangeras med stöd från Stockholms stad och i samarbete med ABF Stockholm.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.