2018-03-26 11:00Pressmeddelande

Programmet klart till Ulf Stark-dagen den 24 april

null

Ulf Stark är ett av de största namnen inom svensk barn- och ungdomsboksutgivning det senaste halvseklet. Den 24 april arrangerar Svenska barnboksinstitutet i samarbete med flera förlag och organisationer en dag till minne av Ulf Stark.

Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen, Stockholm
Tid: 9–17.00
Anmälan: Särskild anmälan. Fri entré

Medverkande

I programmet kommer Ulf Starks mångsidighet belysas ur en rad olika perspektiv. Medverkar gör bland andra ALMA-pristagaren Meg Rosoff, översättaren och Ulfs hustru Janina Orlov, konstnärerna Linda Bondestam, Anna Höglund och Stina Wirsén, förläggarna Birgitta Westin och Erik Titusson samt forskaren Magnus Öhrn. Musikerna Georg Riedel, Sarah Riedel och Mats Bergström tolkar några av Ulf Starks dikter. Dessutom får vi ta del av Ulf Starks arbete med bokprojekt på IKEA, hur skolprojektet "Tänkeboken" kom till och arbetet i Läsrörelsen som dagen till ära delar ut ett pris. Slutligen presenteras ett nytt tema för Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning.

Utförligt program med alla medverkande finns här.

Dagen arrangeras av Svenska barnboksinstitutet i samarbete med och med stöd av ABF Stockholm, Berghs, Bonnier Carlsen, IKEA, Lilla Piratförlaget/Gilla böcker, Läsrörelsen, Opsis barnkultur, Rabén & Sjögren, Stockholms stad, Svenska Akademien, Svenska Barnboksakademin, Svenska Förläggareföreningen, Svenska Tecknare, Sveriges författarförbund/Barn- och ungdomslitterära sektionen BULT.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.