2023-09-15 11:08Pressmeddelande

Regeringen föreslår en stärkning av Svenska barnboksinstitutets bidrag

Åsa Warnqvist och Christer NylanderÅsa Warnqvist (foto: Eva Dalin) och Christer Nylander (foto: Sbi)

Regeringen vill genomföra en satsning på barns och ungas läsning de närmaste åren. Förslagen innefattar bland annat bemannade skolbibliotek, mer läroböcker, mer fysiska böcker, kompetensutveckling och en satsning på kunskap och forskning genom en stärkning av Svenska barnboksinstitutets bidrag.

– Vi välkomnar Regeringens vilja till och engagemang i att stärka barns och ungas läsning. Institutet har i många år pekat på behovet av just detta och vi är fantastiskt glada att vi får chansen att vara en del av det genom den här stärkningen till institutet, säger Sbi:s chef Åsa Warnqvist.

Christer Nylander, ordförande för Svenska barnboksinstitutets styrelse kommenterar förslaget:

– Barnboksinstitutet är ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Vill man satsa långsiktigt för att förbättra barns läsning är det därför strategiskt klokt att stärka barnboksinstitutet.

Under 2024 föreslår Regeringen en satsning på sex miljoner i utökat bidrag till Svenska barnboksinstitutet och därefter fyra miljoner per år. Medlen ska användas till att öka kunskapen och forskningen om barns och ungas läsning.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta info@barnboksinstitutet.se


Kontaktpersoner

Kontakt