2022-08-26 08:23Pressmeddelande

Sbi ger kurs i barnlitterära vandringar

Maria Nikolajeva.

Kan man få en djupare förståelse av en skönlitterär text genom att vistas på den fysiska platsen där texten utspelar sig?  Kan en vandring bli en inkörsport till skönlitteratur för en motvillig läsare? Kan en vandring tillföra någonting nytt till en favoritbok?
 
I höst arrangerar Sbi kursen Barnlitterära vandringar i verkliga och skönlitterära miljöer.

Under kursen får deltagarna ta del av en unik metod för att koppla texten och platsen, den fysiska och den skönlitterära miljön, den skönlitterära personens sinnliga upplevelse av platsen och den verkliga läsarens utforskning av den verkliga platsen genom personens sinnen och medvetande.
 
Kursdeltagarna kommer att läsa ett antal barn- och ungdomsböcker med tydlig platsanknytning och tillsammans utarbeta en plan för en vandring som utgår från en av böckerna. Därefter går de en vandring med kursledaren. Efter kursen lämnas en kort skriftlig uppgift in som deltagarna med fördel kan använda för sina egna litterära vandringar med unga läsare.

Kursledare är litteraturprofessor Maria Nikolajeva. Sedan 2020 har Maria Nikolajeva genomfört vandringar i Svenska barnboksinstitutets regi utifrån litterära verk efter en egenutvecklad vetenskaplig metod. Maria Nikolajeva tilldelades 2022 års Gulliverpris för sina barnlitterära vandringar.

Kursen anordnas av Sbi den 21 oktober på Norra latin i Stockholm.

Mer information och länk till anmälan

Kursen ges med medel från Kulturrådet.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta info@barnboksinstitutet.se


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Amanda Idberg