2024-04-11 07:00Pressmeddelande

Små förändringar i 2023 års utgivning jämfört med 2022, men ungdomsböckerna fortsätter minska till rekordlåga nivåer.

Bokprovning.

Idag presenterar Svenska barnboksinstitutet sin årliga Bokprovning med en genomgång av 2023 års utgivning av barn- och ungdomsböcker i Sverige.

– Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 2023 kan beskrivas med devisen ”if it ain’t broken, don’t fix it” säger Sara Lafolie, bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet. Mängden utgivna böcker är ungefär densamma som föregående år, liksom innehållet i dem. Spår och teman i utgivningen som har varit framträdande de senaste åren kvarstår. Möjligen är det ett tecken i tiden. Lågkonjunktur och minskad bokförsäljning kan vara bidragande orsaker till att förlag och upphovspersoner, och i stor utsträckning även konsumenter, premierar säkra kort. 

Ungdomsböckerna fortsätter minska i antal

Den sista februari 2024 hade det inkommit 2 197 tryckta barn- och ungdomsböcker till Sbi med 2023 som utgivningsår, vilket innebär en ökning med 14 titlar jämfört med året innan (knappt 1 procent). Bilderböcker är fortsatt den största kategorin i utgivningen, följd av faktaböcker, mellanåldersböcker och kapitelböcker. Förändringarna inom respektive kategori var relativt begränsade. Det enda undantaget är ungdomsboksutgivningen, där antalet utgivna titlar fortsatte att minska för sjunde året i rad. På dessa år har utgivningen mer än halverats – den lägsta nivån sedan Sbi började dela upp utgivningen i kategorier 2002. 

Årets gästskribenter ser världsläget speglas i böcker om krig och flykt och faktaboksutgivningen

Till Bokprovningen har två gästskribenter bjudits in. Författaren Christina Wahldén har tagit sig an ämnet krig och flykt. Hennes genomgång visar ett starkt intresse för historiska konflikter i utgivningen, samtidigt som erfarenheter från dagens närliggande konflikt i Ukraina tycks ha påverkat hur krigets splittring av familjer skildras. Bibliotekarien Fredrik Holm har gjort en genomgång av faktaboksutgivningen 2023, en utgivning som mer än fördubblats under 2010-talet och framåt. Han konstaterar att mycket är sig likt i utgivningen, men noterar hur händelser i omvärlden slår igenom och speglas i en del av titlarna.Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta info@barnboksinstitutet.se