2019-11-14 11:00Pressmeddelande

Solkatten-stipendium till Astrid Lindgrenforskare

null

Med anledning av Astrid Lindgrens födelsedag tillkännager Svenska barnboksinstitutet i dag de stipendiater som har tilldelats medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten.

Det stora Solkatten-stipendiet om 40 000 kr ges till Lisa Källström vid Lunds universitet. Lisa disputerar i vår med en bildretorisk studie av omslagsbilder till Pippi-böckerna i Sverige och Tyskland. Stipendiet kommer hon att använda till att bedriva fortsatta studier om hur Pippi har illustrerats i ett internationellt sammanhang. Undersökningen kommer att bedrivas vid Department of Educational Studies på universitetet i Gent.

Korttidsstipendier om vardera 10 000 kr ges till tre forskare för arbete i Svenska barnboksinstitutets samlingar. Läs mer om stipendiaterna på www.barnboksinstitutet.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.