2018-10-04 09:00Pressmeddelande

Solkattenstipendiat får 50 000 kr!

null

Fem forskare har med medel från Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten tilldelats stipendier för vistelse vid Svenska barnboksinstitutet.

Solkatten-stipendiet

Det stora Solkatten-stipendiet, i år på 50 000 kr, har tilldelats Dr. JoAnn Conrad vid

California State University. Dr. Conrad kommer under sin vistelse vid Svenska barnboksinstitutet att arbeta med ett forskningsprojekt om svenska kvinnliga illustratörer under 1800- och 1900-talen, med tonvikt lagd på deras bilderbokskonst, bok- och barntidningsillustrationer. Conrad genomför en breddundersökning där kvinnornas karriärvägar och nätverk undersöks.

I beslutsgruppen ingick docent Maria Andersson, Stockholms universitet, professor Elina Druker, Stockholms universitet, docent Magnus Öhrn, Stockholms universitet, fil dr Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet, och Annika Lindgren, Solkatten.

Korttidsstipendier

Fyra korttidsstipendier om vardera 10 000 kr har tilldelats följande forskare utan inbördes ordning:

Ida Moen Johnson, doktorand vid Department of Scandinavian vid UC Berkeley. Johnson arbetar med en avhandling om relationen barn/djur i barn- och ungdomslitteraturen sett ur ett queerperspektiv. Genom bland annat analyser av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och Tove Janssons Mumin-berättelser vill hon visa hur barn/djur-relationer kan ifrågasätta hur vi ser på barndom och utveckling.

Kesia Eidesen, doktorand i konsthistoria vid Universitetet i Oslo. Eidesen skriver en avhandling om den norske bildkonstnären Nikolai Astrup (1880–1928) och vill inom ramen för detta undersöka hur Astrup har påverkats av den visuella kulturen i svensk barnlitteratur, särskilt de svenska barntidningar som Astrup prenumererade på.

Anna Lyngfelt, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Lyngfelt arbetar med ett forskningsprojekt om hur skolkontextens normer påverkar vilken litteratur som väljs i undervisningen. Hon vill inom ramen för detta projekt undersöka de skönlitterära verk i sin helhet som finns representerade med utdrag i skolans antologier och läromedel.

Charlotte Vybiral, doktorand vid Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät vid Universitetet i Wien. Vybiral skriver en avhandling om samspelet mellan text och bild i svenska bilderböcker publicerade mellan 1945 och 2015 och utvecklingen av nya narrativ under denna period.

För mer information om Solkatten och korttidsstipendierna kontakta Svenska barnboksinstitutets forskningsledare Åsa Warnqvist (asa.warnqvist@barnboksinstitutet.se).


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.