2023-05-05 07:00Pressmeddelande

Stipendier till författare och forskare

Louise Almqvist, Melody Farshin, Malin DruggeLouise Almqvist, Melody Farshin, Malin Drugge

Martha Sandwall-Bergströms stipendiefond delar vartannat år ut stipendier till författare och forskare i barn- och ungdomslitteratur. I år delar fonden ut tre stipendier, två till forskare och ett till en författare. Stipendiaterna får 89 000 kronor var och ett diplom särskilt framtaget av konstnären Henning Trollbäck.

Författarstipendiet går till Melody Farshin. Forskarstipendierna går till Malin Drugge, Uppsala universitet, och Louise Almqvist, Umeå universitet.

– Vi är mycket glada över att i år kunna dela ut tre stipendier. Juryns val har fallit på en nyskapande författare som liksom Martha Sandwall-Bergström tar upp ekonomisk och social rättvisa. De båda forskarna skriver högintressanta doktorsavhandlingar inom det barn- och ungdomslitterära området. Fondens styrelse är mycket glad över juryns val, säger Åsa Warnqvist, ordförande i fonden.

Ett program med årets stipendiater anordnas den 12 juni på Svenska barnboksinstitutet.

Om stipendiefonden

Författaren Martha Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta författare och forskare på barn- och ungdomslitteraturområdet. År 2023 delas det ut tre stipendier.

Stipendierna tilldelas utan inbördes rangordning. Summan räknas upp enligt index vart femte år. I styrelsen för Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet. I juryn har Sveriges Författarförbund företrätts av författaren Alex Haridi, Samfundet De Nio av Elina Druker och Svenska barnboksinstitutet av Malin Nauwerck. Nauwerck deltog inte i beslutet om forskarstipendierna. Frågor besvaras av Svenska barnboksinstitutet.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta info@barnboksinstitutet.se


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Amanda Idberg