2009-06-03 11:06Pressmeddelande

Svenska barnboksinstitutet arrangerar Lennarts Hellsings 90-årsfirande.

Idag den3 juni klockan 17.15 avgår tre bussar från Odenplan i Stockholm med hela det barnlitterära Sverige som passagerare, inklusive Lennart Hellsing och hans hustru Yvonne Lombard. Festplatsär Subtopia i Alby. Under kvällen kommer bland annat Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsingpris att utdelas. Priset går "Till den som vet/att utan poesi/är språket utan liv/och livet utan blomma." Helt enligt Lennart Hellsings intentioner. Prissumman är på 20 000 kronor och tilldelas författaren Erik Magntorn för boken "Visst finns det drakar".Vänliga hälsningar

Jan Hansson
Chef/Director
Svenska barnboksinstitutet/The Swedish Institute for Children's Books, Odengatan 61, 113 22 Stockholm
tel +4608-54 54 20 55/070 722 58 01, fax +4608-54 54 20 54,jan.hansson@sbi.kb.se, www.sbi.kb.se < <http://www.sbi.kb.se/>> < <http://www.sbi.kb.se/>>
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet, Sbi, är ett offentligt specialbibliotek och informationscentrum för barn- och ungdomslitteratur. The Swedish Institute for Children's Books is a special library open to the public and an information centre for children's literature.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.