2011-09-27 16:14Pressmeddelande

Svenska barnboksinstitutet ger ut ovärderliga böcker

Böckerna i serien är svenska original av hög konstnärlig kvalitet och/eller exempel från för barnlitteraturen eller läsfrämjandet inflytelserika författarskap eller konstnärskap utgivna för mer än 25 år sedan. De väljs av en oberoende urvalsgrupp och finns att köpa via Svenska barnboksinstitutet (www.sbi.kb.se) till lägsta möjliga pris för skolor, bibliotek och andra intresserade. Till böckerna finns även elev- och lärarmaterial. Inom kort kommer de två första böckerna i serien. Det är Laura Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmofjället från 1907 och Gubbar med rim av Einar Nerman från 1931. Ytterligare sex titlar* kommer att ges ut före julen 2011. Utgivningen subventioneras av den kulturbonus som Stockholms stad tilldelat Svenska barnboksinstitutet 2010 och 2011.

*Den olydiga ballongen av Gunnel Linde, Berättelsen om Lille Vigg som inte ville vara så liten av Bertil Almqvist, Nu ska vi skoja, sa en goja och Gör inte likadant, sa en elefant av Elisabeth Frankl och Solveig Irén, Bytt är bytt av Poul Ströyer samt Pojkarna Igelkotts vinterskor av Eva Billow.

Mer information: Jan Hansson, chef för Svenska barnboksinstitutet (jan.hansson@sbi.kb.se)


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.