2017-11-15 09:00Pressmeddelande

Svenska barnboksinstitutet värd för internationell forskarkongress

null

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) kommer 2019 att arrangera en av världens största internationella forskarkonferenser inom området barn- och ungdomslitteratur, IRSCL Congress.

IRSCL Congress 2019 ges i Stockholm och genomförs av Svenska barnboksinstitutet i samarbete med Stockholms universitet, Malmö högskola och Åbo Akademi i Finland. Temat är ”Silence and Silencing in Children’s Literature” och kongressen beräknas attrahera omkring 300–400 forskare från hela världen.

Det internationella forskningssällskapet International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) beslutar om var kongressen ska förläggas efter ansökningar från dess medlemmar. För 2019 föll valet på Sverige och Stockholm, där nu den tjugofjärde kongressen genomförs.

IRSCL Congress har successivt vuxit i storlek sedan nätverket bildades 1970 och är idag världens största internationella forskarkonferens inom ämnet barn- och ungdomslitteratur. Senast kongressen förlades till Sverige var 1995 och även då var Svenska barnboksinstitutet en av arrangörerna.

Institutets tidigare chef Sonja Svensson hör till de svenskar som har suttit i IRSCL:s styrelse. Från och med 2017 sitter Sbi:s forskningsledare Åsa Warnqvist i styrelsen. Hon är också huvudansvarig för kongressen 2019.

– Det här är nog det största evenemanget som Svenska barnboksinstitutet någonsin har arrangerat och vi är mycket stolta och glada. Det känns fantastiskt att Stockholm åter ska bli samlingspunkten för barnboksforskare från hela världen. Det är också roligt att det nu blir ett nordiskt samarbete, säger Åsa Warnqvist.

Information om IRSCL Congress 2019 finns på www.irsclcongress2019.com. Kongressen ges den 14-18 augusti 2019 på Stockholm City Conference Centre, Stockholm. Temat är Silence and Silencing in Children’s Literature (Tystnader och tystanden i barn- och ungdomslitteraturen).

Arrangörer för kongressen är Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet (huvudansvarig), Elina Druker, Stockholms universitet, Björn Sundmark, Malmö universitet och Mia Österlund, Åbo Akademi, Finland.

Kontakt:
Åsa Warnqvist, forskningsledare, Svenska barnboksinstitutet, asa.warnqvist@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.