2011-03-08 09:31Pressmeddelande

Svenska barnboksinstitutets Bokprovning

Pressmeddelande från Svenska barnboksinstitutet (Sbi) den 8 mars 2011

Svenska barnboksinstitutets Bokprovning
Barn- och ungdomsboksutgivningen i Sverige 2010 – trender, tendenser och statistik

År 2010 utkom totalt 1663 barn- och ungdomsböcker i Sverige. Utgivningen minskar därmed för andra året i följd. Men för första gången sedan 2003 utkommer fler svenska böcker än översatta. 2010 kan sägas vara nostalgins och färgernas år. Vi konstaterar att i flera av bilderböckerna finns en retromodern design och estetik, inte sällan inspirerad från 1950-talet. Inte bara estetiken går igen. Det gör även de gamla välkända barnboksfigurerna i sällskap med zombier, detektiver, vampyrer och varulvar.

I flera svenska bilderböcker har vi noterat intressanta och tydliga blinkningar till 1950-talets svenska bilderboksestetik. En riktig nostalgitripp – för vuxna – är återlanseringen av Fib:s gyllene böcker från just 50-talet. Om man i bilderböckerna påverkats av 1950-talets design och estetik går man betydligt längre bakåt i tiden för inspiration till mellanåldersböckerna. Flera översättningar utspelar sig i eller lånar drag av den viktorianska eran, gärna med gotiska miljöer och karaktärer. Ungefär 75 % av samtliga titlar bland kapitelböckerna, svenska och översatta, är böcker som ingår i serier och där huvudpersonerna återkommer i minst två böcker, oftast i många, många fler. För de yngre läsarna dominerar läsa-själv-böckerna, medan böcker avsedda för högläsning tycks föra en tynande tillvaro. Det är en tydlig tendens. En annan tendens är att svåra ämnen och problem, som tidigare främst skildrades i ungdomsböcker, även skildras i böcker för allt yngre läsare. I ungdomslitteraturen skildras strategier kring överlevnad i en mycket oviss och skrämmande framtid. Flera pojkar i de svenska ungdomsböckerna är offer för ödet att bli bortvalda, olyckligt kära eller mobbade och inte sällan skildras de som känsliga och reflekterande. Bland faktaböckerna märks ämnen som berör självförverkligande och strategier för att bli en bättre och kanske lyckligare människa.

År 2010 utkom totalt 1663 barn- och ungdomsböcker i Sverige. Det är en minskning med 87 titlar, jämfört med 2009. Utgivningen minskar därmed för andra året i följd. Av årets utgivna böcker är 837 titlar svenska och 826 är översättningar, vilket innebär att det för första gången sedan 2003 utkommer fler svenska böcker än översatta. Den svenska utgivningen ökar i samtliga kategorier utom bland mellanålders- och ungdomsböcker. Antalet översatta böckerna minskar i samtliga kategorier utom ungdoms- och faktaböcker. Statistiken bygger på det antal böcker som inkommit till Svenska barnboksinstitutet senast den 28 februari 2011.

I bifogad pdf finns mer information om trender, tendenser, analyser och statistik över 2010 års utgivning. Informationen finns även på www.sbi.kb.se/bokprovning

Bokprovningen är ett samarbete mellan Svenska barnboksinstitutet, Stockholms stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm. Öppna föreläsningar genomförs i Stockholm 8 och 14 mars, Kalmar 15 mars, Malmö 16 mars, Falun 21 mars och Härnösand 22 mars. Den 10 mars genomförs Debutantdagen.

Information:
Lillemor Torstensson, tel 08-54 54 20 51, 0704-80 49 94, lillemor.torstensson@sbi.kb.se
Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, 113 22 Stockolm info@sbi.kb.se, www.sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.