2017-05-02 09:00Pressmeddelande

Svenska barnboksinstitutets Bokprovning till Västerås

null

Svenska barnboksinstitutets Bokprovning till Västerås

Den 3 maj besöker Svenska barnboksinstitutets Bokprovning Västerås. Utgivningen av 2016 års barn- och ungdomsböcker presenteras med fördjupningar och statistik under eftermiddagen på Växhuset i Västerås.

Efter två fullsatta dagar på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm i mars har "Bokprovning på turné" besökt Växjö, Farsta, Göteborg, Lund och avslutar turnén i Västerås den 3 maj. Programmet innehåller föreläsningar med fördjupningar och statistik om 2016 års barn- och ungdomsboksutgivning. Under nästan 10 år har hittills 17 orter besökts och för första gången kommer Bokprovningen till Västerås.

2 414, så många barn- och ungdomsböcker gavs ut 2016, en ökning med 16 procent jämfört med år 2015. Den tydligaste tendensen när det gäller barn- och ungdomsböckernas innehåll 2016 skulle kunna definieras som en vilja till inkludering. I böckerna tycks det finnas en önskan att skildra och synliggöra individer och grupper som befinner sig utanför majoritetssamhällets normer, och på så sätt vidga dessa. Andra teman som årets Bokprovning fördjupar sig i är flykt från krig, religion och mytologi, bild och formgivning i textbaserade böcker, skräck och dagboksromanen.

Mer information om Svenska barnboksinstitutets Bokprovning finns på www.sbi.kb.se/bokprovning

Dagen är ett samarrangemang mellan Svenska barnboksinstitutet, MDH, Västerås stad & Kulturutveckling, Region Västmanland.

Tid och plats:

3 maj, kl. 13.00─16.00, Konsertsalen på Växhuset, Viktor Larssons plats 1 i Västerås.

Målgrupp: bibliotekarier, studenter, lärare/pedagoger och andra intresserade.

Kontakt:
Cajsa Broström, tfn:021-17 39 11, cajsa.brostrom@regionvastmanland
Lillemor Torstensson, Svenska barnboksinstitutet, 08-54 54 20 51, lillemor.torstensson@sbi.kb.se

Svenska barnboksinstitutet är ett nationellt centrum för barn- och ungdomslitteratur www.sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.