2017-03-29 09:00Pressmeddelande

Svenska barnboksinstitutets Bokprovning till Växjö

null

Den 30 mars besöker Svenska barnboksinstitutets Bokprovning Växjö. Utgivningen av 2016 års barn- och ungdomsböcker presenteras med fördjupningar och statistik under förmiddagen på Växjö stadsbibliotek.

Efter två fullsatta dagar på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm i förra veckan inleds "Bokprovning på turné" den 30 mars med start i Växjö. Programmet innehåller föreläsningar med fördjupningar och statistik om 2016 års barn- och ungdomsboksutgivning. Under nästan 10 år har hittills 17 orter besökts och för första gången kommer Bokprovningen till Växjö. Turnén går sedan vidare till Farsta (filmas av UR Samtiden), Göteborg, Litteralund och slutligen Västerås.

2 414, så många barn- och ungdomsböcker gavs ut 2016. Det är en ökning med 16 procent jämfört med år 2015. Den tydligaste tendensen när det gäller barn- och ungdomsböckernas innehåll 2016 skulle kunna definieras som en vilja till inkludering. I böckerna tycks det finnas en önskan att skildra och synliggöra individer och grupper som befinner sig utanför majoritetssamhällets normer, och på så sätt vidga dessa. Andra teman som årets Bokprovning fördjupar sig i är religion och mytologi, bild och formgivning i textbaserade böcker, skräck och dagboksromanen.

Mer information om Svenska barnboksinstitutets Bokprovning finns på www.sbi.kb.se/bokprovning

Dagen är ett samarrangemang mellan Svenska barnboksinstitutet, Linnéuniversitetet, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Växjö stadsbibliotek.

Tid och plats:
30 mars, kl. 10.00─12.30, Växjö stadsbibliotek, Växjö, lokal: Galaxen.
Målgrupp: bibliotekarier, studenter, lärare/pedagoger och andra intresserade.

Kontakt:
Sara Wijk, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, tfn 0455-32 50 54, sara.wijk@regionblekinge.se
Maria Nilson, Linnéuniversitetet, institutionen för film och litteratur, tfn 0470-70 89 16, maria.nilson@lnu.se
Lillemor Torstensson, Svenska barnboksinstitutet,08-54 54 20 51, lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.