2009-05-28 09:06Pressmeddelande

Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsing-pris

Pressmeddelande från Svenska barnboksinstitutet
2009-05-28

Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsing-pris
I samband med Lennart Hellsings 90-årsdag utdelas Svenska barnboksinstitutets nyinstiftade Lennart Hellsing-pris till Erik Magntorn för texten i Visst finns det drakar! utgiven på B. Wahlströms förlag 2008. Priset ges till en författare vars verk publicerats föregående utgivningsår. Priset ska, enligt Lennart Hellsings direktiv, ges

"Till den som vet
att utan poesi
är språket utan liv
och livet utan blomma."

Prissumman är 20 000 kronor.

Erik Magntorn (f. 1966) har hittills skrivit tre bilderböcker, Pirater i parken (2006), Pojken i havet (2007) och Visst finns det drakar! (2008). Samtliga är illustrerade av Anette Isberg Rozijn. För tillfället arbetar han med en kapitelbok om en färd genom tiden, samt en bilderbok på rim om en äventyrlig resa (tillsammans med illustratören Susanne Hassellöf). Till vardags är Erik Magntorn redaktör på ellerströms förlag och medlem av tidskriften Lyrikvännens redaktion. Han är bosatt i Lund.

I juryn ingår Lennart Hellsing, Johanna Hellsing, Jan Hansson, Kristin Hallberg och Nisse Larsson. Priset utdelas första gången vid en särskild ceremoni i juni 2009 och därefter i fyra år i anslutning till Svenska barnboksinstitutets Bokprovning.

Information om priset, vänligen kontakta:
Jan Hansson, Svenska barnboksinstitutet, tel 08-54 54 20 55, 0707-22 58 01, e-post: jan.hansson@sbi.kb.se

Information och pressbilder, vänligen kontakta:
Lillemor Torstensson, Svenska barnboksinstitutet, tel. 08-54 54 20 51, 0704-80 49 94, e-post: lillemor.torstensson@sbi.kb.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Ända sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vi vill stimulera en öppen och bred diskussion om litteraturen och verka för en ökad kompetens och status för alla verksamma inom barnkulturområdet.