2020-09-08 11:32Pressmeddelande

Vandringar i barnlitterära Stockholm

Svenska barnboksinstitutet anordnar barnlitterära vandringsseminarier i samarbete med litteraturprofessor Maria Nikolajeva. Följ med på fem tvåtimmarsvandringar under hösten där fem svenska barn- och ungdomsböcker läses och diskuteras gemensamt.

Vandringarna erbjuder en unik möjlighet att uppleva Stockholmsmiljöer med anknytning till berömda barn- och ungdomsböcker (exempelvis Astrid Lindgren, Åke Holmberg, Harry Kullman, Peter Pohl, Ulf Stark och Mats Wahl) och ett tillfälle att läsa och diskutera dessa böcker under kognitivt stimulerande former. Serien består av fem tvåtimmarsvandringar med start den 26 september, där varje vandring ägnas en bok.

Seminarieledaren professor emerita Maria Nikolajeva är expert inom barnlitteraturområdet och har omfattande erfarenhet av vandringssemiarier.

Vandringarna, som är kostnadsfria, riktar sig till alla intresserade (vuxna), men i första hand läsfrämjare, bibliotekarier, barnkulturarbetare och lärare. 
 

Mer information om hur du anmäler dig finns på www.barnboksinstitutet.se

Vänliga hälsningar
Svenska barnboksinstitutet
info@barnboksinstitutet.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta vår kommunikatör Lillemor Torstensson.