Astrid Lindgren-koden

Astrid Lindgren är en världsförfattare, men hennes kreativa process är höljd i dunkel. Detta beror på att Lindgren skrev och själv redigerade sina böcker på stenografi – de 670 stenogramblock som finns bevarade har ansetts omöjliga att tolka och är hittills helt obeforskade. I projektet ”Astrid Lindgren-koden” sammanförs kompetenser från litteraturvetenskap, datavetenskap och professionell stenografi för att tolka Lindgrens stenogram genom digitala metoder. I fokus står de 52 stenogramblock som innehåller Bröderna Lejonhjärta. Astrid Lindgren-koden kommer att generera ny kunskap om världsförfattaren Astrid Lindgren genom den första studien av hennes originalmanuskript och bidra till generell metodutveckling för analys av handskrivna dokument. Forskare i ”Astrid Lindgren-koden” är Malin Nauwerck, fil. dr i litteraturvetenskap och Anders Hast, professor i datoriserad bildbehandling. Deltar i projektet gör även Karolina Andersotter, bibliotekarie med inriktning på digitala metoder och Britt Almström, riksdagstenograf, nu pensionerad.