Att skriva barnbokskritik

2018 genomförde Svenska barnboksinstitutet för första gången kursen Att skriva barnbokskritik. 2020 ges kursen för tredje året i rad. Deltagarna får teoretisk kunskap om och praktisk träning i att recensera barn- och ungdomsböcker, med fokus både på bilderböcker och textbaserade böcker. Föreläsare och workshopledare är idag verksamma kritiker, författare och forskare. Kursen riktar sig till de som redan skriver barnbokskritik i tidningar och tidskrifter och till de som på andra sätt och i andra medier (t.ex. bloggar) presenterar och anmäler nyutkomna böcker för barn och unga, och till de som i dag inte är verksamma som kritiker men som är nyfikna och vill börja.