En dag om hästböcker

Hästböcker är en älskad men ofta förbisedd genre som rymmer många viktiga perspektiv och frågor. Den 22 april 2021 hölls en hästbokskonferens digitalt via Linnéuniversitetet, med syfte att synliggöra både hästböckerna och hästboksforskningen och diskutera genrens möjligheter och utmaningar. Delar av förmiddagens program spelades in. Dagen arrangerades av Linnéuniversitetet/CHILLL, KULTURLABBET Region Västmanland, Svenska barnboksinstitutet och BULT. Moderatorer var Malin Eriksson Sjögärd och Helena Öberg Carlsson.