2021-12-17 07:36Nyheter

Nya artiklar i Barnboken

[Bilden är hämtad ur Kinkkulin jouluyllätys [Little Ham’s Christmas Surprise] skriven av Teija Rekola and illustrerad av Timo Kästämä. WSOY, 2010. Publicerad med tillstånd från illustratören.]Bilden är hämtad ur Kinkkulin jouluyllätys [Little Ham’s Christmas Surprise] skriven av Teija Rekola and illustrerad av Timo Kästämä. WSOY, 2010. Publicerad med tillstånd från illustratören.

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning har i år publicerat inte mindre än 15 artiklar.

Tema "Poesi för barn och unga"
Nyligen publicerades tre nya artiklar inom temat ”Poesi för barn och unga”. Cecilie C. Takle och Hans Kristian S. Rustad analyserar Tove Janssons Vem ska trösta knyttet? ur ett annorlunda perspektiv än tidigare, nämligen som hjälteepos. Två diktantologier, Kärlek och uppror och Berör och förstör står i fokus i Evelina Stenbecks artikel. Hon diskuterar hur vuxnas föreställningar om ungdomar gömmer sig bakom de redaktionella valen av dikter och vilka konsekvenser det får. Karin Nykvist läser Barbro Lindgrens dikter ur ett ekokritiskt perspektiv och visar hur det kan ge nya insikter i Lindgrens författarskap.

Tema "Översättning"
Ytterligare en artikel har tillkommit i temat ”Översättning”. Mari Mossberg undersöker översättningen till svenska av Good Night Stories for Rebel Girls och jämför med de danska, franska och norska översättningarna.

Tema "Silence and Silencing in Children’s Literature"
Marianna Koljonens artikel avslutar temat ”Silence and Silencing in Children’s Literature”. Hon skriver i sin artikel om att bryta tystnaden om djuren som vi äter och utgår ifrån två bilderböcker om grisar och slakt.

barnboken.net finns även två nya recensioner av nyligen utgiven teoretisk litteratur. En om nyckelord, det vill säga om barnlitteraturforskningens begreppsvärld, och en antologi med tema sagor. Totalt har 15 recensioner publicerats under 2021.

Trevlig läsning önskar Barnbokens redaktion!


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Kontakt: info@barnboksinstitutet.se