2021-03-11 13:44Pressmeddelande

Anmälan till Bokprovning 2021 öppen

Föreläsare Bokprovning 2021. Katarina Rejman, Andreas Hedberg, Kajsa Bäckius, Sofia Gydemo. Foto: Sbi

I samband med Svenska barnboksinstitutets Bokprovning ges digitala föreläsningar. Nu kan du anmäla dig till föreläsningarna. Fullständigt program presenteras den 24 mars. Dokumentationen med statistik och analyser över 2020 års utgivning av barn- och ungdomsböcker blir tillgänglig den 14 april kl. 9.00.

Våra gästföreläsare i år är Andreas Hedberg vid Uppsala universitet och Katarina Rejman vid Stockholms universitet. Från Sbi medverkar Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo. 

Föreläsningarna ges i Zoom och är öppna för alla. Det kommer att finnas tid att ställa frågor. 

Översiktsföreläsning den 14 april kl. 13.00–14.30
Vad hände i utgivningen 2020? Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo, bibliotekarier vid Svenska barnboksinstitutet, ger oss statistik, teman och analyser.
Anmäl dig här 

Gästföreläsning med Katarina Rejman den 21 april kl. 9.00–10.00
Katarina Rejman intresserar sig särskilt för ungas läsning och utveckling till läsare. Det här perspektivet tillämpar hon i sin föreläsning om 2020 års utgivning av barn- och ungdomsböcker.
Anmäl dig här

Gästföreläsning med Andreas Hedberg den 28 april kl. 9.00–10.00
Andreas Hedberg blickar gärna bakåt och undersöker det som är dolt eller kanske glömt, tankegångar som han tar med sig in i Bokprovning 2021.
Anmäl dig här

Mer om Bokprovning 2021 finns på barnboksinstitutet.se/bokprovning/.

Arrangeras med stöd av Stockholms stad.

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.