2023-04-19 07:00Pressmeddelande

Barnboksutgivningen fortsatt stabil, ungdomsboksutgivningen den lägsta på två decennier och översättningarna fortsätter minska till rekordlåg andel

Bokprovning

Idag presenterar Svenska barnboksinstitutet sin årliga Bokprovning med en genomgång av 2022 års utgivning av barn- och ungdomsböcker i Sverige. 

Den sista februari 2023 hade det inkommit 2 183 tryckta barn- och ungdomsböcker till Svenska barnboksinstitutet (Sbi) med 2022 som utgivningsår, vilket innebär en minskning på 21 titlar jämfört med föregående år (knappt en procent). Utgivningen var således ungefär lika stor 2022 som året innan.  

– Värt att notera är att det huvudsakligen är kategorier där bilden är framträdande som har ökat i antal, medan mer textbaserade kategorier har minskat. Även om utgivningen minskade i vissa kategorier är den dock fortsatt stor sett ur ett längre perspektiv. Enda undantaget är ungdomsböckerna, som efter en stadig nedgång de senaste sex åren nu är tillbaka på samma nivå som för 20 år sedan, säger Sara Lafolie, bibliotekarie på Svenska barnboksinstitutet. 

Andelen översättningar minskar

Hela 68 procent av utgivningen är originalsvensk, vilket innebär att översättningarna är nere på 32 procent av utgivningen. En så liten andel översättningar har inte observerats så länge denna statistik har tagits fram, och sannolikt är 2022 det år i hela den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia då andelen översättningar har varit som lägst. 

– Generellt för den tryckta utgivningen gäller att förstautgåvorna ökade något, medan återutgivningen fortsatte att minska. På tio år har återutgivningen minskat med en dryg fjärdedel, vilket främst tycks bero på att dessa titlar i allt högre utsträckning ges ut som e-böcker, ljudböcker och via print-on-demand-tjänster, där utgåvorna har en annan livslängd, säger Sara Lafolie. 

Barn- och ungdomslitteraturen i Sverige kännetecknas fortsatt av en stark samtidsorientering. De teman som har varit framträdande i utgivningen visar att författarna vill skildra fenomen i samtiden och samtidigt hitta sådant att skriva om som intresserar unga läsare. 2022 var det bland annat idrott och sport, motorer och EPA-traktorer, datorspel, krig, superhjältar, nordisk mytologi, friluftsliv och jakt. 

Årets gästskribenter om illvilliga barn, digital utgivning och ekokritik

Till Bokprovningen har tre gästskribenter bjudits in. Litteraturforskaren Peter Kostenniemi har tittat närmare på hur illvilliga barn skildras i 2022 års barn- och ungdomsböcker. Hans genomgång visar att det finns åtskilliga illvilliga barn och unga i berättelserna, och de utmanar tydligt uppfattningen om barn och unga som i grunden välvilliga.  

Litteraturforskaren Ann Steiner har granskat utgivningen av digitala barn- och ungdomsböcker. Hon noterar att utgivningen av ljudböcker fortsatte öka under 2022, medan utgivningen av e-böcker minskade kraftigt. 

Bokprovningens tredje gästskribent är Johanna Almqvist, praktikant på Sbi 2022, som har undersökt temana miljö och klimat ur ett retoriskt perspektiv. Hon finner att de ekokritiska barn- och ungdomsböckerna från 2022 vill förena social och ekologisk hållbarhet genom att propagera för en hållbar livsstil och större solidaritet. 

Hela rapporten finns tillgänglig på 
www.barnboksinstitutet.se/bokprovning/bokprovning-2023. 

Svenska barnboksinstitutet har till uppgift att samla in alla tryckta barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och har sedan 1994 genomfört Bokprovningen. 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Kontakt: info@barnboksinstitutet.se


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Amanda Idberg