2022-03-07 10:00Pressmeddelande

Bokprovning 2022 – här är föreläsarna

Mårten Sandén, Malin Nauwerck och Tuva Haglund foto: SbiBokprovning 2022, gästföreläsare Mårten Sandén, Malin Nauwerck och Tuva Haglund

Den 5 april startar Svenska barnboksinstitutets Bokprovning. Analyser och statistik över 2021 års barn- och ungdomsböcker presenteras i en digital föreläsning kl. 9. Fördjupningar ges den 6 och 7 april med årets gästföreläsare Mårten Sandén, Tuva Haglund och Malin Nauwerck. De har tittat närmare på tjuvar, respektive modrande. Föreläsningarna ges digitalt och är öppna för alla.

Vad hände i utgivningen 2021? Statistik, teman och analyser

Kajsa Bäckius, Svenska barnboksinstitutet, presenterar de stora dragen genom siffror, tabeller, diagram och särskilt framträdande teman i utgivningen 2021. 
Datum: 5 april
Tid: 09:00 – 10:30, inklusive paus och frågestund.
Plats: Zoom. Anmäl dig här

Barn och bovar: Kriminella roller i barn- och ungdomsbokutgivningen 2021

Mårten Sandén, författare, berättar om vad tjuvarna har för sig i 2021 års barn- och ungdomsböcker. Vem blir kriminell i barn- och ungdomsböckerna, och varför? Finns det en vilja att förstå brottslingen? Och har det hänt något med det brottsbekämpande barnet?
Datum: 6 april
Tid: 09:00 – 10:30, inklusive paus och frågestund.
Plats: Zoom. Anmäl dig här

Tigermammor och tröttsjuka: Närvarande och frånvarande föräldrar i 2021 års bilderböcker

Malin Nauwerck, Svenska barnboksinstitutet, och Tuva Haglund, Uppsala universitet, har tittat närmare på föräldrarna i 2021 års bilderböcker. Hur hanterar böckerna barnens behov när föräldrarna stressar eller är frånvarande? Hur blir en mamma en tiger? Och vad händer när barns och föräldrars behov hamnar i konflikt?
Datum: 7 april
Tid: 09:00 – 10:30, inklusive paus och frågestund.
Plats: Zoom. Anmäl dig här

 

Rapporten: den 5 april 09:00 finns dokumentationen med statistik och analyser tillgänglig på www.barnboksinstitutet.se/bokprovning/bokprovning-2022/

Mer information om Bokprovning 2022 finns på barnboksinstitutet.se/bokprovning.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta info@barnboksinstitutet.se


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Amanda Idberg