2021-09-20 11:00Pressmeddelande

Bokprovning på Bokmässan

Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo, Sbi. Foto: SbiKajsa Bäckius och Sofia Gydemo, Sbi. Foto: Sbi

Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo spanar på årets utgivning under Bokmässan

Bokmässan den 23–26 september ställs om till en hybridmässa med bokförsäljning och studiosamtal på Svenska Mässan som direktsänds på Bokmässan Play. Från Svenska barnboksinstitutet deltar Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo som redogör för resultaten från den senaste Bokprovningen med fördjupningar och statistik i 2020 års barn- och ungdomsböcker. De berättar också om de tendenser i utgivningen som går att urskilja i 2021 års böcker.
 
Tid: 23 september kl. 14.00–14.30
Plats: Studio B samt Bokmässan Play
Arrangör är Svenska barnboksinstitutet.
 
Svenska barnboksinstitutets Bokprovning är ett av institutets största årliga evenemang. Genom öppna föreläsningar, en utställning och en rapport med analyser och statistik presenteras föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker. Läs mer om Bokprovning här www.barnboksinstitutet.se/bokprovning


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta vår kommunikatör Lillemor Torstensson.