2022-06-11 09:00Pressmeddelande

Bokprovningen – nu som film

Kajsa Bäckius, Mårten Sandén, Malin Nauwerck och Tuva HaglundBokprovning 2022, alla föreläsare. Kajsa Bäckius, Mårten Sandén, Malin Nauwerck och Tuva Haglund

UR Samtiden har filmat föreläsningarna från årets Bokprovning. Föreläsningarna finns nu på Sbi Play och UR Play.

Vad hände i utgivningen 2021? Statistik, teman och analyser – del 1 & 2
Vad hände i barn- och ungdomsboksutgivningen 2021? Kajsa Bäckius, Svenska barnboksinstitutet, redogör för statistik och analyser. 

Barn och bovar: Kriminella roller i barn- och ungdomsboksutgivningen 2021
Mårten Sandén, författare, går igenom hur kriminella skildras i barn- och ungdomsböcker i årets utgivning. Vem stjäl och vad är drivkraften? Hur betraktas den som begår ett brott av omgivningen? Vi möter allt från råttor som stjäl pälsar till ungdomar som blir anklagade för att ha stulit mobiltelefoner. Mårten Sandén gör även en historisk exposé på samma tema. 

Tigermammor och tröttsjuka: Närvarande och frånvarande föräldrar i 2021 års bilderböcker
Malin Nauwerck och Tuva Haglund, forskare i litteraturvetenskap, föreläser om närvarande och frånvarande föräldrar i bilderböcker utgivna 2021. Hur hanterar böckerna barnens behov när föräldrarna stressar eller är frånvarande? Hur blir en mamma en tiger? Och vad händer när barns och föräldrars behov hamnar i konflikt?


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta info@barnboksinstitutet.se


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Amanda Idberg