2022-04-05 06:30Pressmeddelande

Trenden bruten – utgivningen ökar igen, men andelen översättningar minskar. Böckerna fortsatt samhällsorienterade.

Bokprovning

Trenden bruten – utgivningen ökar igen, men andelen översättningar minskar. Böckerna är fortsatt samhällsorienterade. Idag presenterar Svenska barnboksinstitutet sin årliga Bokprovning med en genomgång av 2021 års utgivning av barn- och ungdomsböcker i Sverige.

Den sista februari 2022 hade det inkommit 2 204 tryckta barn- och ungdomsböcker till Svenska barnboksinstitutet (Sbi) med 2021 som utgivningsår. Det är 167 titlar (8 procent) fler än 2020. Efter flera års minskning efter toppåret 2017 ökade utgivningen av barn- och ungdomsböcker alltså igen. Det är främst hybridförlagen och förlag specialiserade på lättläst som har ökat sin utgivning.

– Det är svårt att peka på en entydig orsak till ökningen, men det faktum att saker och ting börjar återgå till det normala efter pandemin kan vara en bidragande faktor. Hybridförlagens ökning är ju också kopplad till pandemin på så sätt att folk verkar ha haft mer tid att skriva. Det kan i sin tur förklara att antalet debutanter ökade med hela 50 procent, säger Kajsa Bäckius, bibliotekarie på Sbi.

Även den digitala utgivningen för barn och unga fortsätter att öka och närmar sig nu den tryckta utgivningen i hur många titlar som kommer ut. Men det är fortfarande relativt få titlar som enbart ges ut digitalt. Den tryckta boken tappar inte mark trots ökad digital utgivning.

Samhällsfrågorna syns tydligt i 2021 års barn- och ungdomsböcker genom teman som miljö, aktivism och kroppspositivism. Pandemin fortsätter att sätta sina spår med ämnen som sjukdom, vaccin och utomhusaktiviteter som fjällvandring eller odling.

– Att utgivningen fortsatt präglas av en stark samtidsorientering tyder på att barn- och ungdomsböcker behåller en viktig roll för läsande barn när det gäller identifikation och bearbetning av sin omvärld, säger Sara Lafolie, bibliotekarie på Sbi.

Till Bokprovning 2022 har fyra gästskribenter bjudits in. Författaren Mårten Sandén har tittat närmare på bovar och brott i barn- och ungdomsböckerna från 2021. Han konstaterar att det finns en stor variation i hur bovarna skildras beroende på målgruppens ålder och bokens genre, och reflekterar kring synen på brottslingen i relation till frågor om etik och moral. Vem som blir en bov och varför är inte alltid okomplicerat.

Litteraturforskarna Tuva Haglund, Uppsala universitet, och Malin Nauwerck, Sbi, har undersökt bilden av föräldraskap i 2021 års bilderböcker. Genomgången visar på bredden i skildringen av relationen mellan förälder och barn, och hur den påverkas av samhällets normer. De lyfter också fram hur såväl omsorg som bristen på omsorg uttrycks i både text och bild.

Ann Steiner, litteraturforskare vid Uppsala universitet, har granskat den digitala utgivningen 2021 och noterar bland annat att det finns förvånansvärt få överlappningar mellan de mest populära ljudböckerna för barn och de mest populära tryckta böckerna för samma målgrupp.

Hela rapporten finns tillgänglig på
www.barnboksinstitutet.se/bokprovning/bokprovning-2022.

Svenska barnboksinstitutet har till uppgift att samla in alla tryckta barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och har sedan 1994 genomfört Bokprovningen.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Amanda Idberg