2021-11-16 08:07Pressmeddelande

Moderskap och modrande i barn- och ungdomslitteraturen

cfp banner

Moderskap är ett begrepp i rörelse. Under det senaste decenniet har det fått allt fler och motstridigare betydelser, vilket också lett till att modrandet – den omsorgspraktik som förknippas med moderskapet – kommit att knytas till allt fler subjekt. I folksagans onda styvmödrar, idyllens och trygghetens Muminmammor, barnflickor som Alva på Junibacken, Alfons Åbergs modrande pappa, Stina Wirséns icke-binära Ena och Andra, liksom Gro Dahles drak- och guldfiskmödrar, återfinns några av de många skildringar av modrande som undersöker – och allt som oftast utmanar – gränsen för det normativa moderskapet.

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning efterlyser nu artiklar som med olika tillvägagångssätt och teoretiska perspektiv utforskar moderskap och modrande i relation till litteratur för barn och unga. Syftet är att lyfta barn- och ungdomslitteraturens och den barnlitterära forskningens relevans för en samtida moderskapsdiskurs.

Gästredaktörer för temat är Malin Nauwerck, Svenska barnboksinstitutet, och Tuva Haglund, Uppsala universitet.

Deadline, abstracts: 8 april 2022.

Mer information om temat och deadlines finns på barnboken.net.

Kontakt: barnboken@barnboksinstitutet.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.