2022-09-30 08:00Pressmeddelande

Peter Kostenniemi tilldelas Solkattens stipendium 2022

Foto: Emma-Sofia OlssonFoto: Emma-Sofia Olsson

– Vi är mycket glada att kunna ge årets Solkatten-stipendium till Peter Kostenniemi. Hans projekt är spännande och stiftelsen gläder sig åt att ha gett ännu en nydisputerad forskare chansen att knyta viktiga kontakter utomlands, säger Annika Lindgren, jurymedlem och representant för stiftelsen.

Peter Kostenniemi berättar att Solkattens forskarstipendium ska finansiera en vistelse i Danmark på Aarhus universitet, Center for børns litteratur og medier. Där ska han kartlägga dansk barnboksutgivning för att hitta nytt material till sin forskning, men han kommer även att använda tiden till att vara del av forskarmiljön där och utveckla och fördjupa projektet Obehagliga barn. Projektets fokus kommer vara skildringar av barnet som på ett eller annat sätt skaver mot samtidens ideal gällande barndom. 

Beslut om mottagare av årets stipendium fattades av Annika Lindgren, Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten, och Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet.

Solkattens stipendium är ett forskningsstipendium som utdelas årligen av Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten till en svensk eller utländsk barnboksforskare. Stiftelsens mål med stipendiet är dels att bereda utländska forskare möjlighet att bedriva forskning i svensk och nordisk barn- och ungdomslitteratur, dels ge svenska barnlitteraturforskare möjlighet till studier i utlandet.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta info@barnboksinstitutet.se


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Amanda Idberg