2021-06-04 07:00Pressmeddelande

Stipendieregn över författare och forskare

Fr. v. Katarina von Bredow, foto: Rickard L. Eriksson. Sara Lövestam, foto: Stefan Tell. Per Nilsson, foto: Lena Ehring. Sofia Nordin, foto: Martin Hemmingsson. Mårten Sandén, foto: privat. Annika Thor, foto: Ulla Montan. Tuva Haglund, foto: ...

Martha Sandwall-Bergströms stipendiefond delar vartannat år ut stipendier till författare och forskare i barn- och ungdomslitteratur. Vanligen delas tre stipendier ut, men i år delar fonden ut hela åtta stipendier, sex till författare och två till forskare. Mottagarna får 89 000 kronor var. Totalt delar fonden ut 712 000 kr under 2021.

De sex författarstipendierna går till Katarina von Bredow, Sara Lövestam, Per Nilsson, Sofia Nordin, Mårten Sandén och Annika Thor. Forskarstipendierna går till Tuva Haglund, Uppsala universitet, och Hilda Jakobsson, Stockholms universitet.

– Vi ökade tillfälligt antalet stipendier till författare i år. Författarkåren har drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och eftersom fonden har gått bra de senaste åren såg styrelsen chansen att göra en insats. Jag är mycket glad att vi kunde göra det, säger Åsa Warnqvist, ordförande i stipendiefonden.

Ett program med årets stipendiater anordnas under tidig höst. Mer information kommer.

Foto fr. v.: Katarina von Bredow, foto: Rickard L. Eriksson. Sara Lövestam, foto: Stefan Tell. Per Nilsson, foto: Lena Ehring. Sofia Nordin, foto: Martin Hemmingsson. Mårten Sandén, foto: privat. Annika Thor, foto: Ulla Montan. Tuva Haglund, foto: Johan Haglund. Hilda Jakobsson, foto: Jonas Jakobsson.

Om stipendiefonden

Författaren Marta Sandwall-Bergström (1913–2000) inrättade 1998 en stipendiefond i form av en stiftelse, förvaltad av Sveriges Författarförbund. Stiftelsens syfte är att främja ”i Sverige bosatta yrkesverksamma författare och forskare”. Vartannat år från och med 1999 delas ett Kulla-Gullapris ut till en författare. Vartannat år, med början år 2000, utdelas ett eller flera stipendier till förtjänta författare och forskare på barn- och ungdomslitteraturområdet. År 2021 delas det ut stipendier.

Stipendierna tilldelas utan inbördes rangordning. Summan räknas upp enligt index vart femte år. I styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet. I juryn har Sveriges Författarförbund företrätts av författaren Alex Haridi, Samfundet De Nio av Boel Westin och Svenska barnboksinstitutet av Åsa Warnqvist. Frågor besvaras av Svenska barnboksinstitutet.

 

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta vår kommunikatör Lillemor Torstensson.