2023-12-20 11:23Pressmeddelande

Svenska barnboksinstitutet får ökat statsbidrag

Åsa Warnqvist och Christer Nylander

Regeringen satsar på Svenska barnboksinstitutet i budgeten för 2024. Det ökade bidraget är en del av insatserna för barns och ungas läsning.

Satsningen innebär att Sbi under 2024 får en ökning med sex miljoner i bidrag och därefter fyra miljoner per år från och med 2025. Medlen ska användas dels till renovering av lokalerna, dels till att öka kunskapen och stärka forskningen om barns och ungas läsning.

– Vi är fantastiskt glada att regeringen ser de behov som finns på det här området och vilken roll Sbi kan spela. Det höjda bidraget möjliggör långsiktig stabilitet. Nu kan vi realisera satsningar på forskning och kunskapsförmedling som vi länge har velat genomföra, säger Sbi:s chef Åsa Warnqvist.

Christer Nylander, ordförande för Svenska barnboksinstitutets styrelse, kommenterar beslutet:

– Det här är ett glädjande besked och en strategiskt klok investering. Att satsa på Svenska barnboksinstitutet är att satsa på kvalitet.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta info@barnboksinstitutet.se


Kontaktpersoner

Sofia Gydemo
Bibliotekarie
Sofia Gydemo
Kommunikatör
Amanda Idberg