2021-05-28 06:52Pressmeddelande

Tidiga forskningsresultat i projektet Astrid Lindgren-koden

Omslag till Från Strindberg till Daidalos.
Bild på Malin Nauwerck (Eva Dalin) och Astrid Lindgrens stenogramblock.

I den nyutgivna antologin Från Strindberg till Storytel: Korskopplingar mellan ljud och litteratur (Daidalos) reflekterar ett antal forskare från olika vetenskapliga fält kring sambanden mellan ljud och litteratur i samtiden och det förflutna.

Malin Nauwerck, projektledare för Astrid Lindgren-koden, medverkar med artikeln "Sagoberättaren, sekreteraren och den spelande linden. Muntlig poetik i Astrid Lindgrens ljudvärldar". Här presenteras hur stenografin har påverkat Astrid Lindgrens litterära stil. Malin menar att Astrid Lindgrens böcker kan förstås som ”födda” ljudböcker, eftersom de i så hög grad är skrivna för att läsas högt, och att man kan tala om en ”stenografisk effekt” på hennes litterära stil. Det kan sägas vara förklaringar till varför Astrid Lindgrens läsande röst har gjort ett så starkt intryck på så många svenskar och varför hennes ljudböcker (i olika format) har varit så oerhört framgångsrika.

Ann Steiner vid Lunds universitet har de senaste åren medverkat i Svenska barnboksinstitutets Bokprovning och skrivit om den digitala utgivningen av barn- och ungdomsböcker, särskilt ljudböcker. Senast i Bokprovning 2021. Hennes bidrag i antologin är ”Rödluvan och Kalle Stropp på stenkaka, lp, kassett, cd och mp3. Barns ljudböcker då och nu”.

Antologin ges ut av Bokförlaget Daidalos och redaktörer är Julia Pennlert och Lars Ilshammar.

Mer information om forskningsprojektet Astrid Lindgren-koden, förlagt till Svenska barnboksinstitutet, finns på www.barnboksinstitutet.se/forskning/astrid-lindgren-koden/.

Dokumentationen från Svenska barnboksinstitutets Bokprovning finns på www.barnboksinstitutet.se/bokprovning/arkiv/.

 

 

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta vår kommunikatör Lillemor Torstensson.

Relaterade presskit