2023-03-22 08:00Pressmeddelande

Utlysning av forskarstipendium

Hand med pusselbitarsom det står "stipendium" på.

Härmed inbjuds institutioner och avdelningar vid landets universitet och högskolor som omfattar ämnet litteraturvetenskap att ge förslag på innehavare av Martha Sandwall-Bergströms stipendium 2023 till forskare inom barn- och ungdomslitteraturområdet. Stipendiet är på 89 000 kr.

Förslag mottages till och med den 18 april 2023.

Tidigare forskarstipendiater är bland andra Peter Kostenniemi (2019), Malin Nauwerck (2019), Tuva Haglund (2021) och Hilda Jakobsson (2021).

Mer information om proceduren och fonden finns på www.barnboksinstitutet.se 

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta info@barnboksinstitutet.se