2021-09-06 11:18Pressmeddelande

Välkommen på prisceremoni!

Fr. v. Katarina von Bredow, foto: Rickard L. Eriksson. Sara Lövestam, foto: Stefan Tell. Per Nilsson, foto: Lena Ehring. Sofia Nordin, foto: Martin Hemmingsson. Mårten Sandén, foto: privat. Annika Thor, foto: Ulla Montan. Tuva Haglund, foto: ...

8(!) författare och forskare samtalar om Kulla-Gulla, digital kultur och ungdomsromanens framtid

Som tidigare meddelats har Martha Sandwall-Bergströms stipendiefond under våren delat ut åtta stipendier. Den 16 september genomförs en digital prisceremoni och ett samtal med stipendiaterna. Samtalet kommer bland annat att kretsa kring vilket förhållande stipendiaterna har till författaren Martha Sandwall-Bergström och inte minst böckerna om Kulla-Gulla, har det påverkat det egna författarskapet eller forskningen? Samtalet kommer även att beröra ungdomsromanens framtid, digital kultur och hur författarna förhåller sig till digitaliseringen. Har den digitala kulturen påverkat deras skrivande på något sätt? 
 
De sex författarstipendiaterna är Katarina von Bredow, Sara Lövestam, Per Nilsson, Sofia Nordin, Mårten Sandén och Annika Thor. Forskarstipendiaterna är Tuva Haglund, Uppsala universitet och Hilda Jakobsson, Stockholms universitet.
Moderator är Johanna Stenlund, läsfrämjare, bibliotekspedagog och boktipsar på @barnensboktips.
 
Tid: 16 september kl. 14.00–15.00
Plats:  Zoom. Registrera dig här
Arrangör är Svenska barnboksinstitutet i samarbete med Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms stipendiefond.
 
Martha Sandwall-Bergströms stipendiefond delar vartannat år ut stipendier till författare och forskare i barn- och ungdomslitteratur. Mottagarna får 89 000 kronor var. Totalt delar fonden ut 712 000 kr under 2021. 

I styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall-Bergströms Författarfond ingår representanter för Sveriges Författarförbund, Samfundet De Nio samt Svenska barnboksinstitutet. I juryn har Sveriges Författarförbund företrätts av författaren Alex Haridi, Samfundet De Nio av Boel Westin och Svenska barnboksinstitutet av Åsa Warnqvist. Frågor besvaras av Svenska barnboksinstitutet.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta vår kommunikatör Lillemor Torstensson.