2022-01-18 08:07Nyheter

Ny redaktör för tidskriften Barnboken

Maria Andersson. Foto: privatFoto: privat

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning har sedan årsskiftet en ny redaktör, Maria Andersson, docent vid Stockholms universitet.
 
Maria Andersson är inget okänt namn för tidskriften eller forskarvärlden då hon förutom att ha skrivit artiklar och recensioner också varit recensionsredaktör. Hon disputerade 2010 och hennes senaste verk är Framtidens kvinnor. Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921. Marias huvudsakliga forskningsområden är barn- och ungdomslitteratur respektive genusvetenskapliga ämnen och frågeställningar. Maria har också arbetat som studierektor vid Stockholms universitet.

Vi gjorde en kort intervju med Maria.

Vilken betydelse har tidskriften haft för dig?
Den första text jag fick publicerad som doktorand var i Barnboken för drygt femton år sedan. Det var bara ett sammandrag från en konferens, men kändes ändå stort. Sedan dess har den följt mig under hela min forskarbana. Jag tror att det är så för många barnlitteraturforskare i Sverige. Barnboken uppmuntrar och stöder yngre forskare, men fortsätter också att vara ett relevant forum längre fram.
 
Hur ser du på uppdraget?
Alltmer forskning publiceras i dag i artiklar och tidskrifter med specialistkompetens om barn- och ungdomslitteratur och spelar en viktig roll för att garantera den vetenskapliga kvaliteten inom området. Det ser jag fram emot att fortsätta göra, tillsammans med Barnbokens kunniga redaktion.
 
Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning (grundad 1977) ges ut av Svenska barnboksinstitutet med stöd från Vetenskapsrådet och är Sveriges enda vetenskapliga tidskrift med fokus på barn- och ungdomslitteratur. Artiklarna är kvalitetsgranskade (peer review) och från och med år 2005 finns de fritt tillgängliga i olika format på barnboken.net.
 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta info@barnboksinstitutet.se