2021-06-23 09:07Nyheter

Save the date

Bild på litterär skylt i Stockholm. Foto: Maria Nikolajeva

Den 9 september arrangeras ett program med anledning av de barnlitterära vandringarna "Järva i litteraturen: platsens betydelse i fiktion för barn och ungdomar".

Förhoppningen är att programmet kan ges på Eggeby gård i Spånga/Tensta.

Mer information kommer efter sommaren.
Ges i samarbete med Textpiloterna och med stöd från Stockholms stad.


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur.