2021-05-17 07:00Pressmeddelande

Föreläsningarna från Bokprovning 2021 + Bonusmaterial

Bild på 2020 års utgivning av barn- och ungdomsböcker

Filmade föreläsningar

UR Samtiden filmade föreläsningarna till Bokprovning 2021. Ta del av materialet på Sbi play och UR play. Föreläsningarna som gavs var: 

Vad hände i utgivningen 2020? Statistik, teman och analyser. Del 1 och 2. Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo, Svenska barnboksinstitutet

Är det lätta lätt och det svåra svårt? En didaktisk-estetisk läsning av 2020 års kapitelböcker. Katarina Rejman, Stockholms universitet

En g(l)ömd historia? Historiska teman i barn- och ungdomslitteraturen 2020. Andreas Hedberg, Uppsala universitet.
 

Mer filmat material: Inblick i utgivningen 2020

Vanligtvis brukar vi visa utgivningen av föregående års barn- och ungdomsböcker i Svenska barnboksinstitutets bibliotek. Nu har vi i stället producerat åtta kortfilmer som ska ge en inblick i den omfattande utgivningen. Böckerna visas kategorivis. Genom filmerna vill vi också tacka alla de utgivare som skänkt ett exemplar av sin bok till Svenska barnboksinstitutet. Filmerna spelades in i Svenska barnboksinstitutets bibliotek under Bokprovning 2021.

Allt filmat material finns på Sbi play. Rapporten med statistik och analyser samt litteraturlistor finns på här på barnboksinstitutet.se


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta vår kommunikatör Lillemor Torstensson.