2021-09-28 07:00Pressmeddelande

Tystnad och om att bli tystad i barn- och ungdomslitteraturen. Ny internationell forskarantologi

Omslag till Silence and Silencing in Children's LiteratureOmslag: Linda Bondestam

Hur bejakas tystnaden i Mumindalen? Vad fyller vaggvisan egentligen för funktion? Hur ser barnboksutgivningen ut i dagens Hong Kong? Och vilka strategier tar en filur som Karlsson på taket till för att tysta andra? Det är några av de frågor som tas upp i en ny internationell forskarantologi om tystnad och om att bli tystad i barn- och ungdomslitteraturen.

Forskarantologin Silence and Silencing in Children’s Literature består av nitton bidrag från forskare från hela världen om tystnadens och tystandets centrala roll i barn- och ungdomslitteraturens historia. Bokens skribenter diskuterar vem som får tala och vem som inte får komma till tals, hur tystnad tar sig uttryck estetiskt och hur röster kan tystas av politiska eller kulturella skäl.

Boken är ett samarbete mellan Svenska barnboksinstitutet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Åbo Akademi i Finland. Den har sin utgångspunkt i den välbesökta internationella konferens på samma tema som dessa fyra aktörer tillsammans arrangerade i Stockholm 2019. Bidragen är sprungna ur konferenspresentationer och boken innehåller även ett förord av redaktörerna Elina Druker, Björn Sundmark, Åsa Warnqvist och Mia Österlund.

Boken är utgiven av Makadam förlag och ingår i Svenska barnboksinstitutets skriftserie som nummer 156. Den kommer inom kort kunna köpas via bokhandeln. Omslaget är gjort av Linda Bondestam. Officiell lansering sker på den internationella konferensen IRSCL Congress 2021: Aesthetic and Pedagogic Entanglements i oktober.

 


Om Svenska barnboksinstitutet

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) fungerar som ett nav för forskningen och det kvalificerade samtalet om barn- och ungdomslitteratur. Sedan starten 1965 har vi arbetat för att stärka barnbokens ställning och för att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur. Vill du få våra pressmeddelanden eller vill du ha hjälp med att hitta information om barn- och ungdomslitteratur, ny forskning inom området eller en expert för intervju eller föreläsning? Allt material inklusive pressbilder finns här. Du kan också kontakta vår kommunikatör Lillemor Torstensson.